Vyhľadávanie

05.03.2011 - Billboard Trenčianske Teplice

Chceme aby nás bolo vidieť a preto sme začiatkom marca 2011 osadili billboard DS Reality na budovu v Trenčianskych Tepliciach. A pracuje sa na ďalších.

Billboard